Välkommen med på skattjakten

BLI ABONNENT

Villkor

Som abonnent tecknar du dig för att köpa skattens baspaket och minst ett terminspaket. Du betalar för båda (2000 + 950 kr + frakt) via din första faktura. Därefter faktureras du terminsvis (950 kr + frakt), så länge du inte har sagt upp ditt abonnemang. Abonnemanget gäller nya utskick samt tillgång till den innevarande terminens material i planeringsverktyget. Eftersom du får tillgång till hela materialet så fort du fått inloggningsuppgifter av oss kan vi inte erbjuda ånger- eller returrätt efter att du fått inloggningsuppgifterna.
Om du inte hämtar ut ditt paket i tid, så att det behöver sändas ut på nytt, får du stå för den extra frakten. Det är abonnentens ansvar att meddela adressändring och byte av kontaktperson.
Abonnemanget på skatten är löpande. Detta innebär att det automatiskt förlängs med en termin i taget, förutsatt att du inte säger upp det före den 15 oktober (inför våren) resp 1 april (inför hösten). Inloggningen till planeringsverktyget upphör att gälla vid halvårsskiftet efter det att du har sagt upp ditt abonnemang; sparat material från tidigare terminspaket, liksom artiklar som kräver inloggning på hemsidan, kommer därför inte att vara tillgängliga efter detta datum.