Välkommen med på skattjakten

BLI ABONNENT

Villkor

Som abonnent tecknar du dig för att köpa skattens baspaket och minst ett terminspaket. Du betalar för båda (2000 + 950 kr + frakt) via din första faktura. Därefter faktureras du terminsvis (950 kr + frakt), så länge du inte har sagt upp ditt abonnemang. Abonnemanget gäller nya utskick samt tillgång till den innevarande terminens material i planeringsverktyget. Eftersom skatten är ett löpande abonnemang så vi tyvärr inte erbjuda ånger- eller returrätt när terminen börjat och paketet är levererat.
Om du inte hämtar ut ditt paket i tid, så att det behöver sändas ut på nytt, får du stå för den extra frakten. Det är abonnentens ansvar att meddela adressändring och byte av kontaktperson.
Abonnemanget på skatten är löpande. Detta innebär att det automatiskt förlängs med en termin i taget, förutsatt att du inte säger upp det före den 15 oktober (inför våren) resp 1 april (inför hösten). Inloggningen till planeringsverktyget upphör att gälla vid halvårsskiftet efter det att du har sagt upp ditt abonnemang; sparat material från tidigare terminspaket, liksom artiklar som kräver inloggning på hemsidan, kommer därför inte att vara tillgängliga efter detta datum.
Salt (huvudman bakom Skatten) kommer att spara och hantera de uppgifter som abonnenten registrerat under den tid skatten-abonnemanget löper samt 2 år efter uppsägning. Under den tiden kan uppgifterna användas för utskick med erbjudanden om Skatten och liknande material och information som bedöms vara av intresse för abonnenten. Efter 2 år sparas bara uppgifter som inte rör enskilda personer, till exempel församlingsnamn.
Just nu! Gratis Eftertanke-matta för nya abonnenter. Ange kod längst ner!