Vill du stötta SKATTEN ekonomiskt?

 
För Salt, som står som huvudman för SKATTEN, har detta hela tiden varit att betrakta som en missionssatsning. Vi har inga ambitioner att göra vinst på materialet, och vi har heller inte gjort det under de första åren. Vår önskan är bara att SKATTEN ska få bidra till att en ny generation svenska barn ska kunna få en positiv upplevelse av Jesus och Bibelns berättelser.
Om du vill stå med oss i detta får du hemskt gärna sätta in en gåva på Salts bankgiro 5790-5184. Skriv ”SKATTEN” i meddelandefältet.

Ge en gåva med kort här!