SKATTEN – en överblick

 

 

Jesus och barnet

Barn har genom historien och i många kulturer inte erkänts som fullvärdiga och viktiga människor. Man har ofta betraktat barnen som primitiva och ännu inte fullt utvecklade människor, och deras värde har legat i vad de ska bli i framtiden. Jesus ord in i denna verklighet är mycket radikala. Hans sätt att se på barnen är så överraskande och revolutionerande att vi ännu inte fullt ut har förstått vad det innebär. Jesus ord uppvärderar barnet. Orden vänder upp och ned på våra tankar om vad lärande är och om vad tro är. De tvingar oss att ompröva vår syn på vår egen roll som vuxna i söndagsskolan. De utmanar oss på djupet och fråntar oss något av den kontroll vi så gärna vill ha. Men det Jesus säger innebär framför allt något helt nytt när det gäller synen på barnen och mötet med dem. Genom barnen kommer Gud själv nära i gemenskapen. Barnen tillför ny och livsnära kunskap och vishet. De gör söndagsskolan till en plats där både barn och vuxna kan lära, överraskas, berika varandra och vara till välsignelse för varandra.

 

Vill du läsa mer om barnens plats i Guds rike kan du läsa mer i dokumentet Jesus och barnet (pdf).

 

Grundperspektiv

I SKATTEN utgår man från tre grundperspektiv som kan illustreras på följande sätt:

Grundperspektiv

Figuren visar att grundperspektiven inte kan rangordnas i förhållande till varandra. De är likvärdiga och var för sig mycket viktiga. Man kan säga att utan Gud kan ingenting finnas till. Men det är också sant att om jag inte är mig själv eller inte tar mig själv på allvar, då saknar jag förankring för min gudsrelation. Vi blir inte heller bra ledare om vi vet mycket om Gud och Bibeln, men har lite insikt om oss själva. På motsvarande sätt har livet i Guds kärlek alltid en inriktning mot ”den andre”, mot barnet, som vi som ledare har ett särskilt ansvar för.

Syftet med söndagsskolans grundperspektiv är att vi som ledare hela tiden ska kunna utveckla de förmågor som ledare och medmänniskor som vi har fått av Gud och som vi har tillägnat oss. Vi ska kunna fördjupa vår kunskap om oss själva, om Gud och om barnet. På så sätt kommer vi också att på ett bättre sätt kunna förverkliga vår vision om att förmedla Jesus till barnen.

I dokumentet Grundperspektiv i söndagsskolan (pdf) kan du läsa mer om SKATTENS grundperspektiv.

 

SKATTENS åtta teser om barn och tro
 1. Barnets tro har samma värde som den vuxnes tro
 2. Barnets tro är under utveckling
 3. Barnets tro är förebildlig
 4. Barnets tro utmanar den vuxne
 5. Målet för barnets lärande är efterföljelse byggd på inre motivation
 6. Det viktigaste lärandet i tron sker i nära relationer
 7. Som lärande individer är barn och vuxna likvärdiga
 8. Söndagsskolan värnar om och vill se utveckling av hela barnet

 

SKATTENS åtta teser om barn och tro (pdf) beskriver mer ingående de åtta teserna.

 

Det här ingår när du blir abonnent:

 

Baspaket (2000 kr)
 • Tre exemplar av SKATTENS ledarhandbok
 • Väggbonad med Jesus och barnen
 • Två handdockor (pojke och flicka) med både tidstypiska och moderna kläder
 • Dockteaterscen
 • Elva planscher med bibelsverser (A2-format)
 • Tre affischer för marknadsföring av söndagsskolan
 • CD: Så brrra!  med nothäfte
 • Samtalsmaterialet Det bästa du har

Via inloggningen får du även tillgång till fördjupande artiklar om teologi och pedagogik.

Terminsmaterial (950 kr)
 • Terminshäfte som introducerar SKATTEN och de texter som ska användas under den kommande terminen
 • Komplett terminsupplägg (sexton samlingar utifrån åtta bibelberättelser + två samlingar med jul- eller påsktema) med möjlighet att ”skräddarsy” sitt eget program via det webbaserade planeringsverktyget
 • Planscher med tecknade serier till två av bibelberättelserna
 • Tala-måla-bilder, dvs skisser som ledaren ritar färdigt under berättelsens gång
 • Resurs-CD och DVD med bildspel med berättarröst, ljudeffekter, filmer med rörelser till flera av sångerna
 • Möjlighet att beställa utskrift av alla samlingar för 100 kr/termin