Här finner du några tips på böcker och hemsidor som vi tror att du som SKATTEN-ledare kan ha glädje av att läsa:

 

Hemsidan jesustillbarnen.se en resurssida för dig som är förälder, barnledare eller församlingsledare

 

Rekommenderad läsning

 

Andersson, Marina, Att leda barn till ett liv med Gud, Nya Musik 2010.

Armstrong, Thomas, Mange intelligenser i klasserommet, Abstrakt Forlag 2003.

Cavalletti, Sofia, Barnets religiøsepotensial; beskrivelse av erfaringer med barn fra 3 til 6 år,Inger Marit Brorson 2009.

Det bästa du har. Ett samtalsmaterial om att förmedla tron till sina barn, Salt – barn och unga i EFS 2011.

Groome, Thomas H., Inför resan genom livet: en vision om undervisning, Katolska pedagogiska nämnden, andra bearbetade upplagan 2007.

Hamilton, Carl, Det infantila samhället: barndomens slut, Prisma 2004.

Hartman, Bob, Alla kan berätta, Argument 2003.

Hartman, Sven &Tullie Torstenson-Ed, Barns tankar om livet, Natur & Kultur 2007.

Hay, David & Rebecca Nye, The Spirit of the Child. Revised edition, Jessica Kingsley Publishers 2006.

Hellsten, Tommy, Flodhästen i vardagsrummet. Om medberoende och om mötet med barnet inom oss, Verbum 1993.

Hjorth Pedersen, Carsten, Påvirkning med respekt. Skolelivfra intimisering til desertering, Gyldendal 2007.

Stålsett, Sturla, ”’Barnaroper i helligdommen’: for en urovekkendebarneteologi” i Elisabeth Tveito Johnsen (red), Barneteologi ogkirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn ogkonfirmanter, Det praktisk-teologiske seminar 2007.

Sæbø, Odd Ketil, Gudsbarnet. Om barnetroens hemmeligheterog en ny trosopplæring, Verbum 2010.

 

till tro-konceptet i Växjö stift: www.tilltro.nu

Den gode hyrde katekese: www.dghk.org

Kristent Pædagogisk Institut: www.kpi.dk

 

Ytterligare tips på fördjupning

 

Anderson, David W. och Paul Hill, Frogs Without Legs Can’t Hear. Nurturing Discipleship in Home and Congregation, Augsburg Fortress 2003.

Blåder, Niclas, Barnen i Svenska kyrkan. Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik, Verbum 2011.

Cloud, Henry & John Townsend, Det finns gränser – även för barn!, SAM-förlaget 2001.

Forster, Martin, Fem gånger mer kärlek. Forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv, Natur & Kultur 2010.

HjorthPedersen, Carsten, Teser om pædagogikog kristendom, Kristent Pædagogisk Institut 2002.

HjorthPedersen, Carsten, Barnetroogvoksentro, Kristent Pædagogisk Institut 2007.

Holmen, Mark, Faith Begins at Home, Regal Books 2005.

Stafford, Wess och Dean Merrill, För små för att ignoreras. Varför de minsta ibland oss är de viktigaste vi har, KM &Bornelings 2009.

Stigberg, Ulrika, Om barn och livets frågor, Verbum 2013

Svensson, Alf B och Cilla Stjernberg, Våga visa vägen till en tro som bär, Libris 2010.

Tärnvind, Andreas, Var inte Daniel rädd i lejongropen? Handbok för barnledare, Marcus förlag 2007.

Undervisningens teologi: ett hjärta som brinner kan inte vara tyst!, Lunds stiftssamfällighet 2004.

Vikström-Jokela, Monica och Jokela Eero, Allt är nära, Fontana Media.

Withers, Margaret, mission-shaped children: moving towards a child-centered church, Church House Publishing 2006.