Tron i hemmet

Föräldrar som tar sina barn till söndagsskolan kan ha väldigt olika förhållningssätt till den kristna tron. I vissa grupper är det familjer med en tydlig kristen bekännelse som dominerar. I andra grupper är förhållandet det motsatta. Gemensamt för de flesta föräldrar är dock att de vill att barnen ska få möjlighet att gå på upptäcktsfärd i Bibeln och berättelserna om Jesus. De låter kyrkan göra just det som den är till för: att föra vidare berättelsen om Guds kärlek till den här världen och om Jesus som den kristna trons kärna och stjärna. Men är kyrkan ett vattentätt alternativ?

Läs mer om Tron i hemmet (pdf).

 

Skulle du vilja läsa mer om tron i hemmet och att förmedla tron till sina barn finns boken ”Det bästa du har” att köpa på Salts webbutik.

 

Familje-SKATTEN

Familje-skatten är en annan ram för söndagsskolans verksamhet och arbetet med SKATTEN. Målet är att i större utsträckning kunna möta familjer där de befinner sig i livet, och också göra kyrkan och församlingshemmet till platser där det är naturligt för familjer att samlas. På så sätt kan vi också inspirera föräldrarna till att tro mer frimodigt tillsammans med sina barn.

 

Ramar för söndagsskolan och familje-SKATTEN (pdf) beskriver mer ingående hur man kan gå tillväga för att använda konceptet familje-SKATTEN.

 

SKATTEN-gudstjänster

På många platser har SKATTEN blivit till stor välsignelse och man vill då låta fler ta del av vad SKATTEN har att erbjuda.Ibland kan det vara kul med fler tips på hur man kan använda SKATTEN och dessutom involvera fler. Därför presenterar vi nu möjligheten för de sammanhang som är abonnenter att anordna SKATTEN-gudstjänster.

Med en SKATTEN-gudstjänst lyfts familjegudstjänsten till att bli i stil med den söndagsskola barnen redan är vana vid. Föräldrar och vuxna får lära känna SKATTEN och alla få del av pedagogiken och redskapen som används i SKATTEN. På flera olika håll har man redan på eget initiativ börjat med SKATTEN-gudstjänster med ett fantastiskt genomslag. Väldigt roligt tycker vi.

Både för sammanhang som redan har SKATTEN-gudstjänster och för er som vill prova ha det finns här ett dokument med tips, inspiration och ramar för en SKATTEN-gudstjänst och dess innehåll.

 Ladda ner dokument om SKATTEN-gudstjänster

Lycka till i arbetet med era gudstjänster!