SKATTEN-samlingen

Det ligger ett gediget arbete bakom utformningen av SKATTEN-samlingen. Som ledare är ni naturligtvis fria att själva sätta er prägel på samlingarna, men vi rekommenderar att ni utgår från den föreslagna grundstrukturen med sina fem huvudmoment.

I artikeln Lärande i söndagsskolan (pdf) tar vi upp de viktigaste teologiska och pedagogiska tankarna bakom SKATTEN-samlingen:

  • Bibelberättelsen står i centrum för undervisningen.
  • Barnen måste få möjlighet att fundera över berättelsen utifrån sina egna perspektiv.
  • Man bör variera mellan olika berättarformer för att kunna möta barnen med deras olika intelligenser.
  • Det är bra med åldersindelade aktiviteter i söndagsskolan om det finns resurser till det.