UPPTÄCK SKATTEN

Ett bra sätt att göra

Skatten är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Här finns gott om resurser för dig som är ledare och som vill växa vidare i din ledarroll och i din förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring. Fokus ligger på barn i åldrarna 3-10 år.

Bibelberättelsen
i fokus

Gud talar genom sitt ord också direkt till barnen, och genom Bibeln kan varje barn få en grund att stå på hela livet
Läs mer...


Barnets egen relation med gud

Gud älskar barnen och genom Skatten ges möjlighet för barnet att lära känna den kärleken.
Läs mer...


Pedagogiskt och genomtänkt

Olika berättarformer fångar alla sinnen och temat ger en tydlig röd tråd genom samlingen.
Läs mer...

Digitalt och flexibelt

12 samlingar per Skatten-paket som köps och laddas ned via webben. Ni bestämmer själva hur många ni köper!
Läs mer...Bli en bättre barnledare

 

Skattens webbkurs riktar sig till nya och gamla barnledare. På en dryg halvtimme får du lära dig grunderna i Skatten, mer om barns tro och hur du kan utvecklas som ledare. Allt för att bli bättre på att ge Jesus till barnen!


Skatten – på äventyr med Gud är en översättning och omarbetning av det norska materialet Sprell Levende. Skatten ges ut av Salt – barn och unga i EFS i samarbete med flera andra organisationer.