SKATTENS vision och mål

SKATTENS vision är att ge

JESUS TILL BARNEN

SKATTEN är ett undervisningsverktyg för söndagsskolor och andra barn- grupper

SKATTEN vänder sig till barn mellan tre och tio år.

Mål

Du är med och förverkligar denna vision genom att arbeta mot följande mål:

  • att stärka barnens tro
  • att skapa en kristen gemenskap tillsammans med barnen • att stödja hemmen i deras uppdrag att stärka barnens tro.

Vi stärker barnens tro genom att hjälpa dem:

  • att bättre lära känna den treenige Guden
  • att leva ett liv i Jesus Kristus efterföljd.
 

Teologisk grund

Enligt grundstadgarna för søndagsskolen norge ska all verksamhet bedrivas
i trohet mot Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Detta betyder bland annat att man har en luthersk dopsyn, något som gör skatten väl lämpad för Svenska kyrkan och de rörelser som står den nära. Erfarenheten från Norge säger dock att materialet fungerar väl i de flesta kristna sammanhang. När skatten tar upp teman där det finns viktiga teologiska skillnader mellan olika kyrkor brukar detta påpekas. På så sätt kan alla planera undervisningen utifrån sin egen teologiska ståndpunkt.

I söndagsskolan kommer vi att möta både döpta och odöpta barn med olika bakgrund när det gäller livssyn. I praktiken kommer vi att bemöta barn från olika sammanhang på ungefär samma sätt. I skattens åtta teser om barn och tro uttrycks detta på följande sätt:

Den vuxnes uppgift är att skapa arenor där barnet får utveckla sin relation till Gud och lära känna Gud som den Treenige. Detta sker med utgångspunkt i barnets dop eller som förberedelse för barnets dop. (Tes 1)
Ladda ner artikeln Lärande i söndagsskolan