Barnets fem kärleksspråk

Vi kan förhålla oss till barn på olika sätt, både bra och dåliga, och vårt förhållningssätt kan antingen bygga upp eller bryta ned. Därför har vår kunskap och inställning stor betydelse och det är viktigt att vi är medvetna om detta. Kärlekens fem språk handlar framför allt om hur vi bör kommunicera med barn på ett sådant sätt att de känner sig älskade. När vi efter hand lär känna dem, och får lite erfarenhet av att lägga märke till vilket som är deras primära ”kärleksspråk”, kommer det att skapa möjligheter för en djupare kommunikation.

Vill du veta med om barns kärleksspråk så kan du läsa artikeln Barnets fem kärleksspråk (pdf) så kortfattat beskriver just detta.

 

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

I inledningen till denna utredning står att läsa: Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och länge försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska behöva känna sig utsatt för sexuella övergrepp, som vi definierat som ”varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling”. Sveriges Kristna Råds styrelse uppdrog hösten 2002 åt generalsekreteraren att utarbeta förslag till ekumeniska riktlinjer för dessa frågor.

Riktlinjerna finns att läsa här: Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer (pdf).

 

Söndagsskolans hantering av massmedias rapportering om katastrofer och olyckor

När det inträffar större katastrofer och olyckor som sätter sin prägel på nyhetsrapporteringen påverkar detta ofta barn. Nyheterna kan ge upphov till rädsla och ångest. Ofta tar man upp nyheterna i skolan och har samtal eller markerar händelsen på något sätt, för att hjälpa barnen att bearbeta och sätta ord på sina känslor. I förskolan hanterar man händelserna på olika sätt, bland annat beroende på barnens ålder. Olika omständigheter avgör om man också bör prata om tragedin i söndagsskolan.

Lär här om Söndagsskolans hantering av massmedias rapportering om katastrofer och olyckor  (pdf) .