Skatten Live

– söndagsskola från din soffa!

Tillsammans med Sofia Svensson och Skatten får vi gå på samling tillsammans, precis där vi är. Samlingarna innehåller Bibel-berättelser, bön och eftertanke, uppdrag (skapande m.m) samt sång och rörelse. Programmen är utformade att passa som söndagsskola/barngrupp där man är. Välkommen med på äventyr med Gud!

Länk till programmen

EFS Play

Alla Skatten-samlingar visas och samlas på efsplay.nu.

YouTube

Samlingarna kan även ses på Salts YouTube.

Material till samlingarna

Domsöndagen, 20 november 2022, sänder vi:
“Den stora festen”
Luk 14:15–24

26–29 maj 2022, EFS och Salts årskonferens:
Barnens konferens

2022-02-13:
“Han är det, honom ska du smörja”
1 Sam 3:19–4:1, 15:11a, 16:1–13

Adventssamling, 5 december 2021:
“Må det ske med mig som du har sagt”
Lukasevangeliet 1:26–38
En adventssamling för hela familjen!

16 maj, EFS och Salts årskonferens:
“Också i framtiden är jag densamme”
Jesaja 43
Skatten-samling under avslutningsgudstjänsten på EFS och Salts årskonferens 2021.

Julsamling, 20 december 2020:
”I dag har frälsaren fötts i Betlehem”
Lukasevangeliet 2:1–20
En Julsamling för hela familjen!

2020-08-07:
”Gud tar hand om sitt folk”
2 Moseboken 16:11–18
Om när Gud ger folket manna i öknen.

2020-05-10:
“När ni ber”
Matteusevangeliet 6:7–14
Om bönen Vår Fader.


Påsksamling, 9 april 2020:
”Kristus är uppstånden!”
Påsksamling


Mer för barn:
På EFS play under kategori ”Salt” finns mer innehåll för barn som produceras i olika lokala sammanhang. Så håll utkik där!

Låt oss gå på äventyr med Gud!