SKATTEN-samlingen

Varje Skatten-samling består av fem delar.
Det ligger ett gediget utvecklingsarbete bakom utformingen av Skatten-samlingen. Som ledare ska ni naturligtvis sätta er egen prägel på samlingarna, men vi rekommenderar ändå att ni utgår från grundstrukturen med dess huvudmoment.

Lärande i söndagsskolan (pdf)
 • Connector.Connector.

  Gemenskap

  Vi ser varandra och känner att vi hör ihop i Guds rike

 • Connector.Connector.

  Berättelse

  Vi upplever och lär oss berättelsen med många intelligenser och med hela vår varelse

 • Connector.Connector.

  Eftertanke

  Vi funderar över berättelsen och är öppna för vad Gud vill visa oss

 • Connector.Connector.

  Uppdrag

  Vi låter berättelsen komma ut i våra huvuden, hjärtan, händer och fötter

 • Connector.Connector.

  Avslutning

  Vi ber att Gud ska fortsätta att välsigna oss varje dag i våraliv

Gemenskap

Vi ser varandra och känner att vi hör ihop i Guds rike

Grunden för en bra samling läggs redan i inledningen! Jesus säger: ”Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig”(Matt 18:5). Att i Jesus namn ta emot varje enskilt barn till en samling är något av det största du kan göra i Guds rike! Se till att alla barn känner sig sedda och välkomna! Ta emot varje barn i dörren om ni är tillräckligt många ledare för det. Ett barn som känner sig tryggt i söndagsskolan kommer också att kunna ta till sig mer av det som händer under samlingen. Spela gärna inledningssången (ev. singback) medan barnen samlas. Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig vad de heter!

 
 
 
 

Berättelsen

Vi upplever och lär oss berättelsen med många intelligenser och med hela vår varelse

Vi upplever och lär oss berättelsen med många intelligenser och med hela vår varelse
Målen för dagens tema är:

 • att förmedla bibelberättelsen på ett sätt som är så troget bibeltexten som möjligt
 • att förmedla bibelberättelsen på många olika sätt för att möta barnens olika intelligenser, se artikeln Lärande i söndagsskolan
 • att presentera fakta kring texten på ett sätt som öppnar för en större förståelse.

Till varje berättelse finns det tre olika berättarformer. Det står angivet vilken åldersgrupp de olika formerna passar bäst för.

 
 
 
 

Eftertanke

Vi funderar över berättelsen och är öppna för vad Gud vill visa oss

Målen för stunden av eftertanke är

 • att ge utrymme för barnen att möta och förstå texten utifrån sina egna liv och perspektiv
 • att skapa förutsättningar för barnen att få troserfarenheter som stärker deras gudsrelation
 • att ta barnen på allvar som tänkande, nyfikna, kroppsliga och mångsidiga i sin gudsrelation.

Eftertanke och Uppdrag har en gemensam ram som kan hjälpa barnen att hitta fokus och ge utrymme för funderingar och samtal om de skatter vi kan hitta i berättelsen. Till varje samling finns Dagens fråga där svaret blir en skatt som vi kan spara i hjärtat.

 
 
 
 

Uppdrag

Vi låter berättelsen komma ut i våra huvuden, hjärtan, händer och fötter

Målen för dagens uppdrag är

 • att aktualisera bibelberättelsen i barnens vardag
 • att sätta igång aktiviteter som kopplar samman söndagsskolan med hemmet, och som kan fungera som hjälpmedel för att prata om och utöva tron i hemmet.

Uppdraget kan få en pangstart genom att ni smäller uppdragsballongerna med uppdragen inuti. Var dock uppmärksamma på om något av barnen blir rädda av smällen. Uppdragen är åldersindelade. Det finns uppdrag för förskolebarnen (Gullivergänget, 3–5 år) och för skolbarnen (Äventyrarna, 6–10 år).
Uppdragen har skiftande karaktär. Ibland ska barnen tillverka något,
andra gånger får de leka eller lära sig något. Uppdraget utgår alltid från bibelberättelsen. Äventyrarnas uppdrag har ofta en diakonal karaktär – de arbetar i det godas tjänst och kan göra skillnad i lokalmiljön! Andra uppdrag inspirerar Äventyrarna till att nyfiket utforska Bibeln. Det kan vara roligt att ha Äventyrarutrustning av typen loggböcker, blyertspennor, förstoringsglas och ficklampor i en särskild mapp som tas fram när uppdragen ska utföras!
En del uppdrag kan slutföras direkt på samlingen, men ibland är upplägget sådant att barnen får fortsätta där hemma med uppdraget. Vissa uppdrag kan också sträcka sig över era tillfällen och ingå i ett större och mer långsiktigt projekt.

 
 
 
 

Avslutning

Vi ber att Gud ska fortsätta att välsigna oss varje dag i våra liv

Målen för den sista delen av samlingen är

 • att barnen ska få Guds välsignelse med på vägen
 • att barnen ska kunna ta med sig det som de har fått i söndagsskolan ut i vardagen.

När ni samlas i slutet är det viktigt att stanna upp och sätta ord på något av det ni har lärt er och varit med om under dagen. Det vi sätter ord på minns vi bättre! Stå gärna i en ring och håll varandra i händerna.

 • Vad har ni lärt er i dag?
 • Är det någon som har varit med om något i dag som vi kan tacka Gud för?
 • Hjälp de barn som har upplevt något särskilt i sin gudsrelation att
  uttrycka detta med egna ord.