Provläs några av SKATTENs ledarresurser

SKATTEN-samlingen

En SKATTEN-samling liknar i sin struktur en gudstjänst – vi samlas och har gemenskap, vi delar ordet med varandra, vi ger en respons på det vi hört och vi sänds ut i vardagen igen. Hela SKATTEN-samling med dess fem delar är uppbyggd runt en bibelberättelse där barnen får möta och fundera över berättelsen på olika sätt i olika åldrar och i olika moment. Här kan du läsa mer om varje del i samlingen.

SKATTEN-samlingen
SKATTENs åtta teser om barn och tro

I SKATTENs åtta teser om barn och tro kan du läsa mer om den syn på barnen, både teologiskt och pedagogsikt, som präglar SKATTEN. SKATTEN vill ta barnens tro på allvar och visa på att barnen är förebilder i tron samtidigt som de är under utveckling som lärjungar.

SKATTENs åtta teser om barn och tro
Barnverksamhet med Bibeln som grund

På vilken grund bygger vi barnverksamheten och vårt ledarskap? Med Bibeln och Jesus kallelse som grund kan vi stå fast och bäras av en inre motivation som håller i medgång och motgång. Barnen behöver Jesus, de är en del av församlingen och de, liksom vuxna, behöver en grund att bygga vidare på.

Barnverksamhet med Bibeln som grund
Grundperspektiv i söndagsskolan

Vem är viktigast i söndagsskolan? Det är lätt att svara barnen på den frågan, men om inte ledaren får stöd i sitt ledarskap fungerar inte barnverksamheten och om inte vår uppmärksamhet riktas mot Gud förlorar vi meningen med allt. I den här artikeln får du läsa mer om SKATTENs tre grundperspektiv – Gud, barnet och jag – och hur de återkommer i materialet.

Grundperspektiv i söndagsskolan