SKATTENS vision och mål

SKATTEN är ett undervisningsverktyg för söndagsskolor och andra barngrupper. Materialet vänder sig till barn mellan tre och tio år och visionen är att förmedla Jesus till barnen.

Du är med och förverkligar denna vision genom att arbeta mot följande mål:

  • att stärka barnens tro
  • att skapa en kristen gemenskap tillsammans med barnen
  • att stödja hemmen i deras uppdrag att stärka barnens tro.

Vi stärker barnens tro genom att hjälpa dem:

  • att bättre lära känna den treenige Guden
  • att leva ett liv i Jesus Kristus efterföljd.

Här kan du läsa mer om SKATTENS vision (pdf)

 

Övergripande mål för SKATTEN

De övergripande målen för Søndagsskolen Norge, och därmed också för SKATTEN, är följande:

  • Att stärka barnens tro genom att förkunna Guds ord och tillsammans med dem bygga en kristen gemenskap.
  • Att hjälpa barnen att bättre lära känna den treenige Guden och att leva ett liv i Jesus efterföljd.
  • Att förmedla evangeliet till alla barn i Norden.
  • Att stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppdrag att hjälpa barnen att bättre lära känna den treenige Guden och att leva ett liv i Jesus efterföljd.

Utifrån dessa målsättningar kan det vara bra att stanna upp en stund och tänka igenom vilken uppgift vi har som ledare i söndagsskolan eller i andra barngrupper.
Varför vill vi att barnen ska komma dit?
Vad ska söndagsskolan innehålla för att målen ska kunna uppnås?
Hur vill vi presentera detta innehåll för barnen?

Här kan du läsa mer om Lärande i söndagsskolan (pdf)