Söndagsskola

och mycket mer

SKATTEN-gudstjänster

Guds familj består ju av både stora och små barn, och många gånger behöver vi dela upp oss så att barn och vuxna har olika gudstjänster för att det ska bli så bra som möjligt. Men lika mycket som vi behöver det åldersindelande, lika mycket behöver vi det gemensamma!

Skattens Gudstjänstpaket innehåller 6 stycken gudstjänster att använda i församlingen. De är uppbyggda av Skatten-samlingens fem delar men gjorda för att fungera bra med en större grupp som består av både vuxna och barn. Planeringen utgår från Svenska Kyrkans gudstjänstordning, men kan enkelt anpassas till friare gudstjänstformer.

Om du vill ha fler Skatten-gudstjänster än vad som ingår i paketet kan du utgå från den planering som finns men byta innehållet utifrån en annan bibelberättelse. Vill du ha en enklare ram att utgå ifrån kan du hitta den längre ned på den här sidan. Gudstjänstpaketet finns att köpa i Skattens webbutik!

Köp Skattens Gudstjänstpaket

Tron i hemmet

Föräldrar som tar sina barn till söndagsskolan kan ha väldigt olika förhållningssätt till den kristna tron. I vissa grupper är det familjer med en tydlig kristen bekännelse som dominerar. I andra grupper är förhållandet det motsatta. Gemensamt för de flesta föräldrar är dock att de vill att barnen ska få möjlighet att gå på upptäcktsfärd i Bibeln och berättelserna om Jesus. De låter kyrkan göra just det som den är till för: att föra vidare berättelsen om Guds kärlek till den här världen och om Jesus som den kristna trons kärna och stjärna. Men är kyrkan ett vattentätt alternativ?

Skulle du vilja läsa mer om tron i hemmet och att förmedla tron till sina barn finns boken ”Det bästa du har” att köpa i Salts webbutik.

Läs mer om Tron i hemmet (pdf).”Det bästa du har” i Salts webbutik

Familje-SKATTEN

Familje-Skatten är en annan ram för söndagsskolans verksamhet och arbetet med Skatten. Målet är att i större utsträckning kunna möta familjer där de befinner sig i livet, och också göra kyrkan och församlingshemmet till platser där det är naturligt för familjer att samlas. På så sätt kan vi också inspirera föräldrarna till att tro mer frimodigt tillsammans med sina barn.

Ramar för söndagsskolan och Familje-Skatten (pdf) beskriver mer ingående hur man kan gå tillväga för att använda konceptet Familje-Skatten.

Ramar för söndagsskolan och Familje-Skatten (pdf).